Maatschappelijk acceptabele beloning

Er wordt regelmatig melding gemaakt van leidinggevende personen die “boven de Balkenendenorm” betaald krijgen. Of het terecht is dat iemand op een bepaalde positie zoveel betaald krijgt? In 2011 is die norm 193.000 euro op jaarbasis. De exacte berekening ken ik niet en is hier ook minder relevant. Waar het mij om gaat, is dat mensen de juiste beloning krijgen voor hetgeen ze bijdragen aan onze samenleving. Of in het verleden bijgedragen hebben, als het om inactieven gaat.

Ik vind het onjuist om alleen de top te beschouwen. Soms is het nodig dat de vervulling van een bepaalde functie heel veel geld kost, omdat het een zeer bijzondere of zeer belangrijke functie is waarvoor alleen de allerbeste geschikt is. Je moet dan vaak concurreren met internationale beloningen en dan kan het nodig zijn dat daarvoor een heel hoge beloning nodig is.

In feite verdient elke functie het om passend beloond te worden. Van putjesschepper (bestaan die nog?) tot president directeur van een multi-national. Wat is maatschappelijk acceptabel? Daarbij zijn dus vele factoren van belang en het is onmogelijk om hiervoor uniforme en sluitende regels op te stellen. Beloning is ook niet alleen het geld dat men ontvangt, maar ook de andere voordeeltjes waarover men door de inzet beschikt, zoals de auto van de zaak en andere regelingen.

Ik zou het toejuichen als we stoppen met de Balkenendenorm en ons richten op maatschappelijk acceptabele beloning voor hoog tot laag.

Comments are closed.

Herman Mol is powered by WordPress.  Staypressed theme by Themocracy