Category: Werk

Oracle export schema DDL

You can use the SQL/Developer wizzard for downloading DDL to a file. But you need to remember your preferences, select a file, assign proper name, etc. etc. etc.  And it’s not complete since you cannot select jobs to export (version 4.1), as we found out the hard way…

SQL/Plus to the rescue! Attached is a file I compiled based on several information on the internet. You only have to start a SQL/Plus session and run the file (rename it from qa_export_db_ddl.txt to qa_export_db_ddl.sql) with one parameter: The schema you want to be exported. Tadaaaa!

Download qa_export_db_ddl.txt here.

Debug Oracle PL/SQL

As a true developer you realy need a good debugging tool. After many years of DBMS.OUTPUT and logging with autonomous transaction, I finally got the privilege to do it the right way: Debugging PL/SQL in SQL/Developer. Thanks to my current employer and Jeff Smith.

I made a compilation that can help you up-and-debugging in no time. You can download it here (PDF).

Debugging PL/SQL in SQL/Developer

Debugging PL/SQL in SQL/Developer

Calculate Easter in Oracle

What a better way to spend your Easter, than calculating when the next Easter will be? And Ascension Day. And Whitsun… So here is a sample script which calculates Dutch national holidays, including the days related to the date of Easter: Dutch holidays in Oracle

Result of the query

Read this article for the Excel version.

Function list for PL/SQL in Notepad++

These days I frequently use Notepad++ 6.6.9 to maintain the PL/SQL code of an Oracle database. Notepad++ is lightweight but still has nice features that help with coding.

After some experimenting I managed to get the function list to work properly, which makes navigating thru the code more easy.

First I had to find the place where to define how functions look in PL/SQL. In my case this was in the file C:\Users\H.Mol\AppData\Roaming\Notepad++\functionList.xml

In this file I added in the <associationMap> section next line:

<association langID="17" id="sql_syntax"/>

Then in the <parsers> section I added next lines:

<parser id="sql_syntax" displayName="SQL-methods" commentExpr="((/\*.*?\*)/|(--.*?$))">
      <function
            mainExpr="^[\s]{0,}(function|procedure)[\s]{1,}[\w_]{1,}">
            <functionName>
                  <nameExpr expr="^[\s]{0,}(function|procedure)[\s]{1,}\K[\w_]{1,}"/>
            </functionName>
      </function>
</parser>

Save the file and restart Notepad++

You can find Notepad++ at  http://notepad-plus-plus.org/

Maatschappelijk acceptabele beloning

Er wordt regelmatig melding gemaakt van leidinggevende personen die “boven de Balkenendenorm” betaald krijgen. Of het terecht is dat iemand op een bepaalde positie zoveel betaald krijgt? In 2011 is die norm 193.000 euro op jaarbasis. De exacte berekening ken ik niet en is hier ook minder relevant. Waar het mij om gaat, is dat mensen de juiste beloning krijgen voor hetgeen ze bijdragen aan onze samenleving. Of in het verleden bijgedragen hebben, als het om inactieven gaat.

Ik vind het onjuist om alleen de top te beschouwen. Soms is het nodig dat de vervulling van een bepaalde functie heel veel geld kost, omdat het een zeer bijzondere of zeer belangrijke functie is waarvoor alleen de allerbeste geschikt is. Je moet dan vaak concurreren met internationale beloningen en dan kan het nodig zijn dat daarvoor een heel hoge beloning nodig is.

In feite verdient elke functie het om passend beloond te worden. Van putjesschepper (bestaan die nog?) tot president directeur van een multi-national. Wat is maatschappelijk acceptabel? Daarbij zijn dus vele factoren van belang en het is onmogelijk om hiervoor uniforme en sluitende regels op te stellen. Beloning is ook niet alleen het geld dat men ontvangt, maar ook de andere voordeeltjes waarover men door de inzet beschikt, zoals de auto van de zaak en andere regelingen.

Ik zou het toejuichen als we stoppen met de Balkenendenorm en ons richten op maatschappelijk acceptabele beloning voor hoog tot laag.

Herman Mol is powered by WordPress.  Staypressed theme by Themocracy