Category: Nederland

Treffende analyse

Onderstaande reactie van ene Braviser op het artikel in BNdeStem “Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal in financiële gevarenzone” op 9 oktober 2015 vind ik bijzonder treffend, daarom neem ik het nagenoeg integraal over:

(…) Een Nederlandse firma had een roeiwedstrijd tegen een Japanse firma georganiseerd. De wedstrijd zou met een achtmansboot op de Maas worden gehouden. Beide equipes trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Toen de dag kwam waren beide teams “topfit”. Toch wonnen de Japanners met een voorsprong van 1 kilometer. Het Nederlandse team was zwaar aangeslagen. De oorzaak van deze vernietigende nederlaag moest absoluut boven water komen. Het topmanagement liet een projectteam vormen om het probleem te onderzoeken en om aanbevelingen te doen. Na langdurig onderzoek bleek dat de Japanners 7 mensen hadden die roeiden en 1 man stuurde, terwijl in het Nederlandse team 1 man roeide en er 7 stuurden. De leiding nam een adviesbureau in de arm voor een studie over de structuur van het Nederlandse team. Na enkele maanden van aanzienlijke inspanning kwamen de adviseurs ook tot de slotsom dat er te veel mensen stuurden en te weinig mensen roeiden. Om een volgende nederlaag te voorkomen werd de teamstructuur ingrijpend veranderd. Er kwamen nu 4 stuurmannen, 2 hoofdstuurmannen, 1 stuurmanager en 2 roeiers. Bovendien werd een presentatie-waarderingssysteem ingevoerd om die 2 roeiers nog meer te stimuleren. Het jaar daarop wonnen de Japanners, nu met een voorsprong van 2 kilometer. Het management ontsloeg daarop de roeiers wegens slechte prestaties, verkocht de roeispanen en stopte verdere investeringen in een nieuwe boot. Het adviesbureau werd geprezen en het resterende geld werd onder het management verdeeld (…)

Link naar het artikel in BNDeStem

Maatschappelijk acceptabele beloning

Er wordt regelmatig melding gemaakt van leidinggevende personen die “boven de Balkenendenorm” betaald krijgen. Of het terecht is dat iemand op een bepaalde positie zoveel betaald krijgt? In 2011 is die norm 193.000 euro op jaarbasis. De exacte berekening ken ik niet en is hier ook minder relevant. Waar het mij om gaat, is dat mensen de juiste beloning krijgen voor hetgeen ze bijdragen aan onze samenleving. Of in het verleden bijgedragen hebben, als het om inactieven gaat.

Ik vind het onjuist om alleen de top te beschouwen. Soms is het nodig dat de vervulling van een bepaalde functie heel veel geld kost, omdat het een zeer bijzondere of zeer belangrijke functie is waarvoor alleen de allerbeste geschikt is. Je moet dan vaak concurreren met internationale beloningen en dan kan het nodig zijn dat daarvoor een heel hoge beloning nodig is.

In feite verdient elke functie het om passend beloond te worden. Van putjesschepper (bestaan die nog?) tot president directeur van een multi-national. Wat is maatschappelijk acceptabel? Daarbij zijn dus vele factoren van belang en het is onmogelijk om hiervoor uniforme en sluitende regels op te stellen. Beloning is ook niet alleen het geld dat men ontvangt, maar ook de andere voordeeltjes waarover men door de inzet beschikt, zoals de auto van de zaak en andere regelingen.

Ik zou het toejuichen als we stoppen met de Balkenendenorm en ons richten op maatschappelijk acceptabele beloning voor hoog tot laag.

Herman Mol is powered by WordPress.  Staypressed theme by Themocracy